You are currently viewing Resmi Gazete’de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün (21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları)

  • Post author:
  • Post category:Haberler

21 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihli ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/10482 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri